Starostwo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

0
38

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 tekst jednolity z późn. zm.) – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamia się, że na wniosek
Inwestora: POWIAT SOCHACZEWSKI, ul. Piłsudskiego65, 96-500 Sochaczew 
– zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydawania decyzji w zakresie na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji:
rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 3908 w miejscowości Paprotnia a mostem na rzece Utrata w miejscowości Krubice, istniejąca droga ma długość 3642,64m i łączy miejscowości Paprotnia z miejscowością Pawłowice. 

Więcej w załączniku.

Zobacz dokumenty związane z wiadomością:

P – zawiadomienie.pdf

ikonka Starostwo