Stawki śmieciowe w mieście – bez zmian

0
63

74206

Już wiemy, że obowiązujące stawki za odbiór odpadów przez najbliższe 10 miesięcy nie zmienią się nawet o grosz. Na powtórnie ogłoszony przez burmistrza przetarg wpłynęła jedna oferta, a to oznacza, że do końca kwietnia 2017 roku sochaczewski rynek śmieciowy będzie obsługiwał ten sam co dotychczas operator czyli konsorcjum Remondis&Zebra.

►W Sochaczewie za śmieci segregowane płacimy 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 22.00 zł.

► Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie, jeśli tylko segregują odpady. Muszą tylko pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie, a te są ściśle określone: za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia, za wrzesień i październik – do 15 października, za listopad i grudzień – do 15 grudnia. Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do 50 proc. ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by piętnastego był na koncie. Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy. Konta, na które dotychczas właściciele domków jednorodzinnych dokonywali wpłat są nadal aktualne.

►Od lipca 2016 roku nie wsypujemy popiołu do pojemników, razem z odpadami zmieszanymi, lecz gromadzimy go w oddzielnych workach. Pracownicy konsorcjum Remondis&Zebra wkrótce dostarczą te worki do domów. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, pokój 43.

►Na samorządowym portalu www.sochaczew.pl, w zakładce „Śmieci po nowemu”, zamieszczono już harmonogram odbioru śmieci na okres lipiec- grudzień 2016.

►Gmina Teresin, która w imieniu sześciu samorządów ziemi sochaczewskiej ogłosiła przetarg na prowadzenie jednego, wspólnego dla wszystkich Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyłoniła firmę świadczącą tę usługę. To spółka Zebra Recykling. PSZOK będzie działał w tym samym miejscu, co dotychczas, czyli przy ul. Chemicznej 8 (teren dawnego Chemitexu). Mieszkańcy figurujący w rejestrze płacących za śmieci, własnym transportem mogą zawieźć do Punktu gruz budowlany, odpady zielone, zepsutą pralkę czy telewizor, baterie, akumulator, opony, starą kanapę, przeterminowane leki. Za ich odbiór PSZOK nie pobiera żadnych opłat.

►Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

Urząd Miasta Sochaczew