Stowarzyszenie Bona Fides na temat budżetu obywatelskiego Sochaczewa

0
27

W okresie od września do listopada 2015 r. Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic prowadziło monitoring wdrażania budżetu obywatelskiego w Sochaczewie. Wyniki badania pokazują, że budżet obywatelski charakteryzuje sporo dobrych praktyk, ale jest sporo błędów, które obniżają jego jakość.

 

Na pewno jako silne strony sochaczewskiego budżetu obywatelskiego można podać zorganizowane otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące regulaminu na wczesnym etapie jego powstawania, kiedy propozycje i uwagi mieszkańców mogły rzeczywiście wpłynąć na ostateczny kształt dokumentu. To bolączka wielu budżetów obywatelskich w Polsce, a w przypadku Sochaczewa udało się to zrobić. Bardzo ciekawe jest także rozwiązanie z podziałem budżetu na projekty małe i duże. Pozwoliło to na przyznanie dofinansowania większej ilości projektów  i jednocześnie lepsze zagospodarowanie środków.

Autor raportu znalazł jednak więcej minusów niż plusów. Na niekorzyść Sochaczewa działa niewystarczająca promocja. Powoduje to małe zaangażowanie mieszkańców i udział w procesie decydowania o przeznaczeniu pieniędzy, które pochodzą przecież z ich podatków. Co prawda 24% frekwencję można uznać za sukces, ale liczba głosów nieważnych pokazuje jak bardzo potrzebna jest poprawa jakości informowania mieszkańców o zasadach.

Przyjęte w Sochaczewie zastosowania są dobre, ale nie do końca poprawnie wykorzystane. Miasto co prawda próbowało włączyć mieszkańców w proces tworzenia budżetu obywatelskiego, ale później nie zastosowało się do ich wniosków. Widać to szczególnie przez brak wsparcia osób piszących same projekty – mówi Marcin Germanek koordynator projektu Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie realizowanego przez Bona Fides. -Nie do końca dobrze świadczy też fakt, że prawie połowa ze złożonych projektów została  zgłoszona przez radnych miejskich lub przedstawicieli jednostek organizacyjnych urzędu. To w pewnym sensie odbiera budżetowi miano obywatelskiego – dodaje Germanek.

Ekspert Stowarzyszenia Bona Fides nie skupia się jednak tylko i wyłącznie na ocenie. W raporcie przedstawione zostało specjalne rekomendacje, dzięki którym budżet obywatelski może w Sochaczewie działać znacznie lepiej. Najważniejsze z nich to:

 

– stworzenie system udzielania wsparcia mieszkańcom i podmiotom przygotowującym wnioski do budżetu obywatelskiego.

– poprawa działań informacyjnych i aktywizacyjnych, zwłaszcza przez ulepszenie strony internetowej

– organizacja spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami na etapie pisania i składania wniosków

– likwidacja dolnej granicy wartości projektu małego (50 tys. zł), by jeszcze większa ilość działań mogła zostać zrealizowana

– wprowadzenie możliwości poprawienia wniosku przez autora i odwołania się od decyzji Zespołu Opiniującego.

– stworzenie na stronie internetowej zakładki dotyczącej projektów wybranych w latach ubiegłych, żeby zainteresowani mieszkańcy mogli na bieżąco monitorować stopień ich realizacji

 

Co prawda budżet obywatelski w Sochaczewie ma jeszcze sporo wada, ale ma również potencjał, aby stać się naprawdę dobrym – podsumowuje Germanek.

 

 

Monitoring prowadzony był w ramach w ramach projektu Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie finansowanego ze środków EOG w ramach Programu Obywatele dla demokracji.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Bona Fides

ul. Warszawska 19

40-009 Katowice

Tel. 32 203 12 18

 

Marcin Germanek

marcin@bonafides.pl

 

Stowarzyszenie działa od 12 czerwca 2003 r.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa lokalnego. Celami szczególnymi są:

  1. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych;
  2. Działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;
  3. Zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością;
  4. Przełamywanie apatii i zniechęcenia bezrobotnych do podejmowania aktywnych form poszukiwania pracy;
  5. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, rozwijanie  i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu;
  6. Udzielanie informacji o możliwościach działań, podejmowania inicjatyw  w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej.