Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” poszukuje pracownika

0
47

 Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

Informacje o naborze wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są na stronie:

http://www.lgdkampinos.pl/Praca_w_biurze_LGD!,5466,1306