Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na warsztaty

0
46

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR, które odbędą się 9 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Czosnów. Warsztaty poprowadzi Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.