Strażak z Sochaczewa dawcą szpiku

Ogniomistrz Emil Durzyński – strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, na co dzień biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, udowodnił, że idea ratowania życia ludzkiego jest mu bliska nie tylko podczas pełnienia służby.

Już wiele lat temu, poprzez Fundację DKMS zajmującą się pomocą ludziom chorym na białaczkę, zapisał się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Choć prawdopodobieństwo uzyskania zgodności kodów genetycznych dawcy i potrzebującego pacjenta jest bardzo niskie, taka zgodność wystąpiła. Emil Durzyński bez wahania zgodził się oddać komórki macierzyste, ratując tym samym życie chorej osoby.

Dawcą szpiku może zostać praktycznie każdy zdrowy człowiek. Zapisanie się do bazy dawców, prowadzonej przez Fundację DKMS jest darmowe. Szczegółowe informacja można odnaleźć w Internecie. Nie trzeba być strażakiem by uratować czyjeś życie.

Tekst: kpt. R. Krupa

.