Studium do zmiany

0
85

28 grudnia rada zdecydowała o rozpoczęciu prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. To dokument nadrzędny nad miejscowymi planami zagospodarowania, wyznaczający kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze całego miasta.

Studium przyjęto szesnaście lat temu. Od tej chwili pojawiło się wiele zmian w prawie, powstała obwodnica Sochaczewa, autostrada, kilometry ścieżek rowerowych, do miasta doprowadzono gaz, przeprowadzono wart ponad 100 mln projekt kanalizacyjny. Każda tak duża inwestycja ma wpływ na lokalną społeczność, gospodarkę, przeniesienie ruchu kołowego w nowe obszary. Jak podkreślano na sesji, w studium należy uwzględnić plan budowy nowego mostu na Bzurze oraz odnieść się do zapowiedzi budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w pobliskim Baranowie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że kilkanaście lat temu zainteresowanie terenami pod budownictwo wielorodzinne było znikome, a dziś coraz częściej deweloperzy pytają, gdzie studium dopuszcza budowę bloków. Choćby z tego powodu dokument wymaga pilnej zmiany.