Stypendia rozdane

0
67

W siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew, 22 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na której wręczano stypendia za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sochaczew. Było to już 11-te spotkanie honorujące najlepszych uczniów z terenu gminy.

Wyróżnieni zostali uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i powyżej oraz co najmniej dobre zachowanie. Stypendia sportowe przyznawane były czołowym sportowcom szkół, którzy osiągnęli znaczące sukcesy
w rywalizacji międzyszkolnej, powiatowej i wojewódzkiej. Stypendia, których fundatorem jest Rada Gminy, wręczali wójt- Mirosław Orliński, radni, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół – Bogusława Cieślak oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Wyróżnionych zostało 120 uczniów ze szkół podstawowych oraz 33 gimnazjalistów:

  • W Szkole Podstawowej w Feliksowie 20 uczniów otrzymało stypendia naukowe oraz jeden został wyróżniony ze względu na osiągnięcia sportowe
  • W Szkole Podstawowej w Gawłowie stypendia za wysokie wyniki w nauce dostało 14 uczniów, jeden uczeń otrzymał stypendium sportowe.
  • W Szkole Podstawowej w Kątach- 51 uczniów otrzymało stypendia naukowe.
  • W Szkole Podstawowej SP w Mokasie na 25 uczniów uczących się w klasach IV-VI – stypendia zdobyło 5 dzieci
  • W Szkole Podstawowej w Żukowie stypendia naukowe otrzymało 19 uczniów.
  • W Szkole Podstawowej w Wyczółkach 9 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w  nauce
  • W Gimnazjum w Kątach przyznano 10 stypendiów naukowych oraz 8  wyróżnień sportowych.
  • W Gimnazjum w Wymysłowie najwyższą średnią uzyskało 8 uczniów. Przyznano również 2 stypendia za osiągnięcia sportowe.
  • W Gimnazjum w Wyczółkach przyznano 5 stypendiów za wyniki w nauce

Przyznano również nagrody wójta gminy za uzyskanie najwyższych średnich ocen. Otrzymał je tak jak w ubiegłym roku- Jakub Błoński z kl. VI Szkoły Podstawowej w  Żukowie – średnia 6,00. Najwyższą średnią wśród gimnazjalistów – 5,66 uzyskała Aleksandra Kwiatkowska z III klasy Gimnazjum w Wymysłowie.

Uroczyste spotkanie władz gminy z uczniami jest uhonorowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy włożyli w wykonywanie swoich obowiązków. Jest to powód do dumy nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale także dla całej lokalnej społeczności.

 

Urząd Gminy Sochaczew