Stypendia starosty dla 69 uczniów

0
56

16031

69 uczniów ze szkół podległych powiatowi otrzymało stypendia starosty Jolanty Gonta za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2015/16. Najwięcej stypendiów trafiło tradycyjnie już do uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Sochaczew.

Wyróżnienia te otrzymali uczniowie: ZSO, ZS CKP, ZS RCKU oraz ZS im. J. Iwaszkiewicza, ZS w Teresinie i ZSS w Erminowie.

Stypendia starosty przyznawane są najzdolniejszej młodzieży za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce a także za wybitne osiągnięcia sportowe i w nauce. Kwota wypłacanej miesięcznie nagrody wynosi dla każdego ucznia 170 zł. Co roku starosta również przyznaje również stypendium dla najlepszego uczestnika Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu pochodzącego z powiatu sochaczewskiego.

Najwięcej stypendiów otrzymali uczniowie ZSO w Sochaczewie: 10 trafiło do gimnazjalistów, w tym z największą średnią 5,67. Licealiści zgarnęli aż 23 stypendia. Najwyższa osiągnięta średnia wśród tej grupy uczniów to 5,22. Czternaście stypendiów trafiło do uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w ZS CKP. Najwyższą średnią w tej szkole osiągnął uczeń zasadniczej szkoły zawodowej i było to 5,40. W ZS RCKU wręczono 2 stypendia: po jednym w liceum (średnia 4,80) i technikum (średnia 5,20). W ZS im. J. Iwaszkiewicza stypendia otrzymało 9 uczniów, w tym 3 licealistów, 4 uczniów technikum i 2 z zasadniczej szkoły zawodowej. Najwyższa osiągnięta średnia w tej szkole to 5,17. Po jednym stypendium otrzymali uczniowie ZS w Teresinie i ZSS w Erminowie.

Komisja stypendialna przyznała także dziewięć stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymali je uczniowie: LO w ZSO, ZS CKP i ZS RCKU.

Stypendia starosty sochaczewskiego przyznawane są od 2006 roku uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce. W 2008 roku Rada Powiatu przyjęła program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Wprowadzono wówczas stypendia za wybitne wyniki artystyczne i sportowe. Objęci stypendiami starosty zostali uczniowie wszystkich placówek oświatowych i szkół, dla których organem prowadzącym jest sochaczewski samorząd powiatowy. Uczniowie Ci, nie muszą być mieszkańcami naszego powiatu. Stypendystom gratulujemy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie