Stypendia starosty dla najzdolniejszych

0
118

Niespełna 40 uczniów otrzymało za I semestr roku szkolnego 2016/2017 stypendia starosty sochaczewskiego. Te finansowe wyróżnienia przyznano młodzieży za bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce. Tradycyjnie już najwięcej stypendiów trafiło do uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Stypendia wręczono w miniony czwartek, 23 marca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie a wyróżnienia wręczali uzdolnionej młodzieży Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Tadeusz Głuchowski, wicestarosta oraz Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji.

Za I semestr roku szkolnego 2016/17 przyznano łącznie 38 stypendiów, a otrzymali je uczniowie: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Sochaczew, ZS CKP, ZS RCKU, ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz ZS Teresin, ZSS Erminów i MOW Załusków. Stypendia starosty przyznawane są najzdolniejszej młodzieży za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce a także za wybitne osiągnięcia sportowe i w nauce. Kwota wypłacanej miesięcznie nagrody wynosi dla każdego ucznia 170 zł. Warto też zaznaczyć, że co roku starosta również przyznaje również stypendium dla najlepszego uczestnika Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu pochodzącego z powiatu sochaczewskiego. – Mamy zaszczyt kolejny raz przyznać stypendia uczniom, którzy pragną być ponad przeciętnymi, którzy swą ciężką i wytrwałą pracą, dążą do wyznaczonego przez siebie celu. Z dumą patrzymy na wasze osiągnięcia, sukcesy w nauce i sporcie – mówiła do stypendystów Urszula Opasiak, dyrektor PZE. – Z wielkim zadowoleniem możemy stwierdzić, że mamy świetnych uczniów, wspaniałych nauczycieli, dobrych rodziców, którzy mądrą współpracą motywują nasze dzieci do wytężone pracy – dodała dyrektor PZE.

W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, która pogratulowała młodzieży dobrych wyników. Słowa podziękowania skierowała także do dyrektorów szkół, nauczycieli – wychowawców oraz rodziców, bo wyniki młodzieży – to też ich wspólna praca i wysiłek. – Mamy zdolną młodzież, z której jesteśmy dumni. Możemy się pochwalić tak utalentowanymi uczniami w naszych szkołach i to czynimy na każdym kroku. Przyznawane wam stypendia to taka mała rekompensata za czas poświęcony nauce i wyraz uznania dla zdobywanej przez was wiedzy – mówiła m.in. starosta J. Gonta.

Największą średnią wśród gimnazjalistów wykazała się uczennica Gimnazjum Powiatowego w ZSO z wynikiem 5,41. Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to również uczeń ZSO – liceum, uzyskał najwyższą średnią, tj. 5.22. Stypendystom gratulujemy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.