Stypendia za wyniki w nauce rozdane

0
87

W siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew, w dniu 19 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na której wręczano stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych z terenu gminy Sochaczew. Było to już 14-te spotkanie honorujące najlepszych uczniów z terenu gminy.

Wyróżnieni zostali uczniowie klas IV-VIII oraz ostatnia klasa gimnazjalna. W związku z  trudnym rokiem dla uczniów ostatnich klas szkoły, do uzyskania stypendium kwalifikowała średnia ocen 4,75 i powyżej oraz co najmniej dobre zachowanie. Dla uczniów klas IV-VI osiągnięta musiała zostać średnia ocen: 5,00 i także co najmniej dobre zachowanie. Stypendia sportowe przyznawane są czołowym sportowcom szkół, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Stypendia, których fundatorem jest Rada Gminy, wręczali: wójt Mirosław Orliński, radni, dyrektor GZEAS- – Bogusława Cieślak oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Przyznano 262 nagrody za wyniki w nauce oraz 7 nagród za osiągnięcia sportowe.

W tym gronie znalazło się 224 uczniów szkół podstawowych oraz 38 uczniów z klas gimnazjalnych:

  • W Szkole Podstawowej w Feliksowie 30 uczniów otrzymało stypendia naukowe, w tym 2 uczniów  otrzymało wyróżnienia sportowe.
  • W Szkole Podstawowej w Gawłowie stypendia za wysokie wyniki w nauce dostało 29 uczniów,
  • W Szkole Podstawowej w Kątach – 141 uczniów otrzymało stypendia naukowe, w tym w  klasach gimnazjum za najwyższe wyniki nagrodzonych zostało 27 uczniów.  Za  wyniki sportowe zostali także nagrodzeni 4 uczniowie.
  • W Szkole Podstawowej w Mokasie stypendia otrzymało 8 dzieci.
  • W Szkole Podstawowej w Żukowie stypendia naukowe otrzymało 26 uczniów.
  • W Szkole Podstawowej w Wyczółkach 13 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w  nauce
  • W Szkole Podstawowej w Wymysłowie najwyższą średnią uzyskało 14 uczniów w tym dla 5 uczniów szkoły podstawowej i 9 klas gimnazjalnych. Jedna uczennica otrzymała stypendium za osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z wieloletnią tradycją przyznano również nagrody wójta gminy Sochaczew za uzyskanie najwyższych średnich ocen. Otrzymali je Wiktoria Kęska z VIII kasy Szkoły Podstawowej w Żukowie ze średnią 5,78. Wśród uczniów z III klas gimnazjalnych za najlepsze wyniki została wyróżniona Anna Modzelewska – średnia 5,61 ze Szkoły Podstawowej w  Kątach.

Uroczyste spotkanie władz gminy z uczniami jest uhonorowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy włożyli w wykonywanie swoich obowiązków. Jest to powód do dumy nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale  także  dla całej lokalnej społeczności.

.