Stypendyści Starosty Sochaczewskiego z Iwaszkiewicza

0
20

103951629711503629408031840748396696162094n

Stypendium Starosty Sochaczewskiego  jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Jest to forma wspierania edukacji  oraz motywowania uczniów do osiągania bardzo dobrych i wybitnych wyników w nauce. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 komisja stypendialna Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza wytypowała do tej nagrody sześciu uczniów:

– w Zasadniczej Szkole Zawodowej za wybitne wyniki w nauce:  Adama Zawadzkiego i Kamilę  Nowakowską z klasy trzeciej oraz Adriannę  Wojciechowską z klasy drugiej.

– w  Liceum Ogólnokształcącym za wybitne wyniki w nauce:  Magdalenę  Miklas z klasy trzeciej i Andżelikę  Kowalską z klasy pierwszej.

– w Technikum za bardzo dobre wyniki w nauce Dominika Chojnackiego z klasy czwartej.

Wyróżnionym gratulujemy i mamy nadzieję, że ich postawa będzie przykładem i motywacją  dla innych uczniów Iwaszkiewicza.

 

Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie