Stypendyści starosty z „Ogrodnika”

W pierwszych dniach marca 2019 roku, zostały przyznane stypendia przez starostę powiatu sochaczewskiego Jolantę Gonta. Wyróżniana jest  najzdolniejsza  młodzież z placówek podległych starostwu powiatowemu.

Wśród nagrodzonych  znaleźli się  uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Sochaczewie. Z klas Liceum w „Ogrodniku”  za wybitne osiągnięcia w  nauce stypendium przyznano uczennicom klasy III a  Zuzannie Jankowskiej, Annie Sokołowskiej i Darii Wiśniewskiej oraz uczniom  klasy II a Katarzynie Jakubiak oraz Krzysztofowi Reminowi. Wśród młodzieży Technikum za bardzo dobre wyniki w nauce stypendium otrzymała Wiktoria Makowiecka uczęszczająca do klasy II Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.

Serdecznie gratulujemy !

.