Stypendyści z „Iwaszkiewicza”

0
57

Stypendium jest wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się wysokimi wynikami w nauce lub szczególnymi osiągnięciami. Dzięki uzyskanemu stypendium  uczniowie czują się dowartościowani, dostrzegają otwierające się przed nimi możliwości. Jest to dla nich wyróżnienie, nagroda, a także zachęta do dalszej  pracy. Dobrze zmotywowani starają się w pełni wykorzystywać własne talenty i potencjał. Stypendia są  powodem do dumy dla wyróżnionych, ich rodzin, fundatorów oraz społeczności szkolnych. Stypendyści podnoszą  prestiż szkoły, z kolei szkoła stara się ich wspierać i mobilizować do jeszcze lepszej pracy i dalszego twórczego rozwoju. Tym bardziej cieszy fakt, że kolejny raz duża grupa uczniów „Iwaszkiewicza” została wyróżniona stypendiami naukowymi za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018.

Najważniejsze  wyróżnienie – Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymają w bieżącym roku szkolnym Natalia Burzyńska  z Liceum Ogólnokształcącego oraz Gabriela Skrzypczuk z Technikum. Stypendystki będą otrzymywać stypendium  przez cały rok szkolny.

W dniu 10 października 2018 r z rąk starosty sochaczewskiego Jolanty Gonty 22 uczniów naszej szkoły odebrało Stypendium Starosty Sochaczewskiego. Stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymali: Wiktoria Bobowicz, Katarzyna Boczkowska, Katarzyna Rosiak, Damian Wójcicki i Bartosz Karda  z Liceum Ogólnokształcącego oraz Aleksanda Gasik, Mateusz Miszczak, Dariusz Łukawski, Wiktoria Wiciak, Aleksandra Hołoś, Eryk Jarota, Karolina Lipińska, Wiktoria Stępień, Barbara Stępniak, Katarzyna Rąg, Natalia Staniaszek, Agata Szymańska, Karolina Misiak, Julia Stępniak i Joanna Kacprzak z Technikum, zaś stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne –Weronika Migda z Technikum. Stypendyści będą otrzymywać stypendium przez pierwszy  semestr roku szkolnego 2018/2019.

Do kolejnego projektu stypendialnego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” zakwalifikowało się w bieżącym roku szkolnym 5 uczniów naszego technikum. Są to: Mateusz Miszczak, z technikum organizacji reklamy , Kinga Fortuna z technikum ekonomicznego, Aleksandra Hołoś z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Julia Stępniak i Adrianna Staniszewska z technikum hotelarstwa. Przez cały rok szkolny pod bacznym okiem nauczycieli – opiekunów nasi stypendyści będą realizować swoje stypendialne projekty edukacyjne i rozwijać dzięki nim umiejętności zawodowe.

Wszystkim wyróżnionym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. Wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, bez których osiąganie takich wyników nie byłoby możliwe.