Stypendystki Prezesa Rady Ministrów z Iwaszkiewicza

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre. 

Tegoroczna uroczystość, podczas której wręczono na rok szkolny 2018/2019 dyplomy 278 stypendystom Prezesa Rady Ministrów z rejonu warszawskiego, miała miejsce 26 listopada 2016 r w Wyższej Szkole  Menedżerskiej  w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in: Marek Suski – szef Gabinetu Kancelarii Prezesa Rady  Ministrów, Joanna Szczawińska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty i Stanisław Dawidziuk – prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wśród wyróżnionych znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza: Natalia Burzyńska z klasy IIIb Liceum Ogólnokształcącego i Gabriela Skrzypczuk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, które otrzymały promocje z wyróżnieniem i osiągnęły najwyższe średnie w szkole. Ich całoroczna praca i wysiłek zostały docenione i nagrodzone prestiżowym stypendium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.