Stypendystki w „Ogrodniku”

0
15

Już po raz drugi z Zespole Szkół RCKU w Sochaczewie kolejne cztery osoby: A. Grzegorek, K. Jaworska, M. Rędzińska i K. Woźniak otrzymały stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja i firmę IKEA Retail Sp. z o.o.  Celem Funduszu jest finansowa pomoc młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej ze średnią ocen nie niższą niż 4,0. Wyróżnieni uczniowie oprócz zaangażowania społecznego mogą pochwalić się znacznymi osiągnięciami naukowymi. Część z nich jest aktywnymi wolontariuszami , pomagającymi osobom chorym i niepełnosprawnym. Chętnie angażują się w życie szkolne organizując liczne imprezy charytatywne. Jedna z uczennic działa w harcerstwie , inna brała udział w konkursie Ośmiu Wspaniałych. Wszystkie (stypendystki) są bardzo wrażliwe, wykazują wiele serca i olbrzymią empatię. Oprócz tego na swoim koncie mają znaczne osiągnięcia naukowe w postaci dyplomów pochodzących z różnych konkursów przedmiotowych. Jesteśmy jedyną szkołą w Sochaczewie korzystającą z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY  mogącą pochwalić się taką młodzieżą. Wszystkim stypendystkom serdecznie gratulujemy sukcesów.

Agnieszka Kowalczyk.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

12101 12100