Sukces czytelniczy w SP w Giżycach

Jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach jest promocja książek i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

W roku szkolnym 2019/2020 podjęliśmy w tym kierunku wiele działań i zrealizowaliśmy je z powodzeniem. Nawet czas pandemii koronawirusa i zdalne nauczanie, nie przeszkodziły w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zadaniem priorytetowym była realizacja projektu: „Jak nie czytam – Jak czytam.” Bogata oferta przewidzianych w nim działań, adresowana była do uczniów wszystkich klas. Z radością możemy go podsumować, a na szczególną uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie uczniów i znaczące sukcesy. W jednym z konkursów pod hasłem: „Wyrusz na fascynującą przygodę z książkami!” adresowanym do wszystkich, niezależnie od wieku, mamy laureata. Uczennica z klasy VI Agnieszka Piątkowska zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania, które miało zawierać jak najwięcej tytułów książek w niezmienionej formie gramatycznej. Tekst nie mógł przekroczyć 300 wyrazów.

Komisja doceniła starania naszej uczennicy, a napisana przez nią historia pt. „Opowieści na dobranoc” zawierała najwięcej tytułów książek – bo aż 60.

Serdecznie dziękujemy Organizatorowi konkursu – Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie.

GRATULUJEMY Agnieszce i życzymy dalszych sukcesów.

dyrektor szkoły: Krystyna Wilczek

realizatorzy projektu: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek

.