„Świat Oczami Młodych” w SP w Giżycach

Zgodnie z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, zadaniem szkoły jest rozwijanie w uczniach postaw obywatelskich i społecznych, w tym angażowania się w WOLONTARIAT. Dlatego zadaniem Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach jest  m.in. „zaciekawienie ucznia otaczającym światem”. Oznacza to również ciekawe przyglądanie się światu tak, aby dostrzegać problemy wokół nas, które choćby w niewielkim stopniu, może zmniejszyć nasza czynna pomoc w postaci dobrowolnej pracy na rzecz innych.

Obecnie panujące warunki, nie utrudniły naszej szkole zamierzeń w związku z realizacją tak ważnych treści. Uznaliśmy, że należy promować wolontariat, tłumaczyć, na czym polega i dlaczego warto zostać wolontariuszem. A mamy w tej dziedzinie dosyć bogate doświadczenie, ponieważ zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań.

Dyrektor Krystyna Wilczek zgłosiła naszą szkołę do ogólnopolskiego konkursu Fundacji BOŚ na projekt znaczka pocztowego: „ŚWIAT Oczami Młodych”. Jego celem była promocja i przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu oraz zachęcanie do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Regulamin konkursu został przedstawiony zdalnie uczniom wszystkich klas. Dokładnie wyszczególniono materiały merytoryczne udostępnione przez Organizatora, m. in.: scenariusz zajęć, informację o roli znaczka pocztowego, zagadnienia dotyczące wolontariatu, porady na temat zasad projektowania przestrzeni graficznej. Szczególną uwagę zwrócono na tematykę: Chorzy i niepełnosprawni; Starsi i samotni; Ubogie regiony świata; SOS dla przyrody; Zwierzęta w schroniskach, Ochotnicza Straż Pożarna; Każdy może zostać wolontariuszem. Uzupełnieniem były prezentacje, e-podręczniki, dodatkowe scenariusze. Materiały dodarły do 100% uczniów.

Znalazło się wielu chętnych, którzy wykonali prace plastyczne. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje, przyniosą efekty w praktyce i zachęcą wiele osób w ideę wolontariatu. Najciekawsze prace zostały nagrodzone Dyplomem Organizatora. Mamy nadzieję, że we wrześniu uda nam się wszystkie wytwory wyeksponować na wystawie.

Gratulujemy i dziękujemy zaangażowanym. 

dyrektor szkoły: Krystyna Wilczek

szkolni koordynatorzy: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek

.