Święto Wojska Polskiego

0
57

W przeddzień Święta Wojska Polskiego w Dowództwie 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej odbył się Uroczysty Apel.

W apelu licznie uczestniczyli żołnierze i pracownicy Dowództwa Brygady, 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej i 38. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, służb mundurowych oraz duchowieństwa, których serdecznie przywitał dowódca brygady gen. bryg. Andrzej Dąbrowski. Samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta Tadeusz Głuchowski, zaś w imieniu władz lokalnych głos zabrał Piotr Osiecki, burmistrz miasta Sochaczew.

W swoim przemówieniu dowódca brygady, podkreślił jak ważna jest pamięć o wydarzeniach historycznych w życiu narodu. Podziękował żołnierzom i pracownikom za wysiłek wkładany w codzienną pracę i służbę oraz złożył życzenia zdrowia i satysfakcji.

Podczas apelu dowódca brygady dokonał wręczenia aktów mianowań na wyższy stopień wojskowy oraz dekoracji medalami resortowymi.

Ponadto Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył gen. bryg. Andrzeja Dąbrowskiego i ppłk. Wiesława Żbikowskiego medalem za zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

.