Święto Załuskowa i strażaków

0
71

_DSC0045

     28 czerwca Załusków obchodził jednocześnie dwie rocznice. 565-tą istnienia wsi oraz 50-tą powstania jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Uroczystość obu jubileuszy odbyła się na placu, przy strażnicy OSP. Zostali na nią zaproszeni liczni goście: wójt gminy Iłów z żoną, przewodniczący Rady Gminy także z żoną oraz sekretarz gminy, przedstawiciel starosty sochaczewskiego, dyrektorzy placówek oświatowych, urzędnicy, strażacy ochotnicy, strażacy zawodowi a także oczywiście wszyscy mieszkańcy wsi.

Rozpoczęto od mszy polowej, odprawionej przez proboszcza parafii Iłów – księdza Krzysztofa Boruckiego. We mszy, dla podkreślenia wagi chwili, uczestniczyły również poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego z Kaptur oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” z Załuskowa.

Po mszy, Adam Garstka, sołtys Załuskowa, a jednocześnie strażak i skarbnik miejscowej OSP, przedstawił wszystkim historię istniejącej już 50 lat jednostki.

Pierwsza OSP powstała w wyniku pożaru Załuskowa w latach 1953-1954. Za urządzenie alarmowe służył przywiązany do drewnianego słupa lemiesz i wiszący na sznurku młotek. Wyposażenie jednostki stanowił sprzęt w postaci bosaków, tłumnic, wiader i hełmów. Strażacy nie tylko gasili pożary. Organizowali również, tak modne w tym czasie, zabawy. Niestety po 3 czy 4 latach pierwsza jednostka uległa rozwiązaniu. Druga, obecnie istniejąca, powstała w 1964 r. Inicjatorami jej powstania byli: gajowy Edward Tadera, Eugeniusz Jaskólski, Jan Klatt z OSP w Iłowie oraz kapitan pożarnictwa PSP w Sochaczewie Ferdynand Bieńczyk. W początkowym okresie do jednostki należało 15-tu strażaków. Wyposażenie było już trochę lepsze. Motopompa, komplet węży, drabina i  hełmy, a zamiast samochodu,  wóz konny, który potem doczepiany był do traktora. Rozkwit jednostki, przypadł na lata 1969 – 1972. Niestety nadeszły zmiany w administracji terytorialnej (zmiana województw), po których w jednostce nastąpił kryzys. Reaktywacja nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych. Od 1995 r. jednostka uczestniczyła w gminnych zawodach pożarniczo–sportowych, w których przez wiele lat zajmowała pierwsze miejsca.

W 1996 r. przy OSP w Załuskowie powstała pierwsza Młodzieżowa Drużyna OSP, a w 1999 r. w porozumieniu z dyrektorem SP w Kapturach przy OSP w Załuskowie stworzono także, pierwszą na terenie gminy Iłów, Młodzieżową Drużynę Dziewcząt. 5 grudnia 1991 r. jednostka została po raz pierwszy oficjalnie zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim, w Płocku, w I Wydziale Cywilnym. Rejestrację powtórzono w 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy.

W trakcie uroczystości wielu druchów zostało odznaczonych medalami „Wzorowy Strażak” oraz „Za długoletnią służbę”.

Prezesem OSP Załusków jest w tej chwili Anna Mikołajczyk. Naczelnikiem jest Sławomir Babulewicz. Sekretarzem – Leokadia Brzozowska. Skarbnikiem – Adam Garstka. Gospodarzem – Jolanta Mąkolska a przewodniczącą komisji rewizyjnej – Irena Ufa.

Załusków tego dnia obchodził także 565-tą rocznicę istnienia wsi. Jej bogatą historię spisał sołtys – Adam Garstka, który w 2013 r. opublikował książkę zatytułowaną  „Dzieje Załuskowa i okolic w latach 1449-2011”.

Część oficjalną zakończył program artystyczny przygotowany przez uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Załuskowa. Zaprezentowany program, wiązał się tematycznie ze świętem strażaków i jubileuszem wsi. Dziewczęta śpiewały zabawne piosenki, które niegdyś były szlagierami polskich festiwali. Do występu przygotowała je Ewa Grzywacz, nauczycielka z Ośrodka.

Po występach gości zaproszono na poczęstunek do świeżo wyremontowanej strażnicy OSP.

opr. bel

_DSC0038_DSC0027_DSC0030_DSC0031