Szesnasta organizacja dołączyła do POPPS

0
27

MAMJest nam niezmiernie miło poinformować, że dołączyła do nas nowa organizacja. Jest nią Fundacja Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci
i Młodzieży M.A.M. z Przęsławic.

Fundacja zajmuje się  propagowaniem idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa. Wspiera rozwój dziecka oraz promuje zdrowy styl życia rodziny, wzmacniając przy tym aktywność społeczną. Jej celem jest działanie na rzecz edukacji i oświaty poprzez wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, organizacje
i wspieranie finansowe wycieczek szkolnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

To już szesnasta organizacja członkowska, która może korzystać ze wsparcia POPPS w swojej codziennej działalności. Zrzeszamy się po to by lepiej realizować nasze statutowe działania, integrować trzeci sektor i by nasz głos by lepiej słyszany. Zapraszamy kolejne stowarzyszenia i fundacje do współpracy z nami.