„SZKOŁA DO HYMNU” – SP Giżyce

Odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” to ważne przedsięwzięcie, które jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy: „Rekord dla Niepodległej”, organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Naszą szkołę do udziału w tegorocznej akcji zgłosiła dyrektor Krystyna Wilczek.    

W piątek, 8 listopada 2019 r., ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości      o symbolicznej godz. 11:11 – społeczność  Szkoły Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Giżycach odśpiewała 4 zwrotki  HYMNU NARODOWEGO.

Oficjalną uroczystość rozpoczęła dyrektor Krystyna Wilczek. Powitała serdecznie wszystkich obecnych i odczytała list Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Skłoniła do refleksji i rozważenia wysłuchanej treści. Podkreśliła znaczenie akcji i jej ważny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród współczesnego pokolenia.

W wydarzeniu uczestniczyła Halina Januszewska – przyjaciel szkoły, a zarazem jej absolwentka. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknego śpiewu naszego gościa. „Boże, coś Polskę” oraz „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu Pani Januszewskiej bardzo się wszystkim podobały. Dyrektor, dziękując za obecność podkreśliła wieloletnią, owocną  współpracę szkoły z naszym zacnym gościem.

W tym odświętnym dniu obowiązywał strój galowy. Każdy miał przypięty kotylion – symbolem dumy z polskich barw narodowych oraz radosnych obchodów świętowania. Specjalnie z tej okazji przygotowano gazetki i wystawki tematyczne.

Izabela Kubiak – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz

.