Szkoła z Giżyc ponownie laureatem konkursu SKO w SGB

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Giżycach została LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKO w SGB.

Zostaliśmy jedną z 10 szkół nagrodzonych w całej Polsce. Tę miłą wiadomość przekazała nam prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie – Danuta Mazur. Tak wielki sukces to w dużej mierze zasługa Pani Prezes, która motywuje nas do podejmowania ważnych inicjatyw, udziału w konkursach, m. in. poprzez fundowanie nagród, wręczanie uczniom klas I, podczas uroczystości Ślubowania i Pasowania na Ucznia książeczek SKO z wkładem 20,00 zł i upominkiem, systematycznie wspiera nasze działania.

Tym razem, również zgłoszenie do konkursu zostało odesłane przez Panią prezes i przyniosło sukces. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom, nagrodę dla szkoły – bon upominkowy do EMPIK o wartości 500,00 zł, nagrody rzeczowe – gry planszowe dla szczególnie wyróżniających się uczniów w SKO oraz nagrodę dla opiekuna SKO – bon upominkowy do EMPIK o wartości 200,00 zł. Nagrody zostały oficjalnie wręczone nagrodzonym podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wraz z dodatkowymi nagrodami dla uczniów, ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Iłowie.

Na tegoroczny sukces złożyła się praca całej Społeczności szkolnej. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły.  Wszyscy chętnie włączali się w różnorodne akcje, konkursy, systematycznie i wytrwale wpłacali pieniądze na swoje szkolne konto. Tematyczne pogadanki, prezentacje multimedialne, wystawy, gazetki ścienne, lekcje związane z oszczędzaniem, uświadomiły wszystkim, jak ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Taką możliwość daje Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego w Iłowie, a głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie różnorodnych form oszczędzania, propagowanie członkostwa SKO, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banku Spółdzielczego.

Serdecznie dziękujemy prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie, dyrekcji szkoły i całej Społeczności szkolnej za ogromne zaangażowanie w działania SKO.

opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności