Szkolenia dla przedsiębiorców działających na obszarze LGD

0
39

Szanowni Państwo,

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą na obszarze LGD lub rozwinąć już istniejącą, stowarzyszenie LGD zaprasza na szkolenie w Nowej Suchej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zapisy oraz informacje nt. programu:
– w biurze LGD w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24
– na stronie internetowej www.ziemiachelmonskiego.pl
– pod nr tel: 468 589 151; 795 587 114; 795 584 876; 605 869 094
– na e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl
Więcej szczegółów w załączniku do niniejszej wiadomości.

v2-lgd-szkolenie-nowa-sucha.pdf