Szkolenia nt. zasad aplikacji w naborze wniosków o powierzenie GRANTÓW

0
15

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapowiedziami – Rozpoczynamy szkolenia nt. zasad aplikacji w naborze wniosków o powierzenie GRANTÓW :

– szkolenie 12.12.2018 r. – Grodzisk Mazowiecki – Willa Niespodzianka

– szkolenie 13.12.2018 r. – Żabia Wola – Dom Kultury

– szkolenie 8.01.2019 r. – Nowa Sucha

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia : http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/granty/ oraz w Kalendarium

Termin składania wniosków 28 grudnia 2018 r. – 25 stycznia 2019 r.

Zakres tematyczny operacji

Typ operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 roku

Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne

Forma wsparcia Grant w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Limit dostępnych środków w naborze 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Ogłoszenie : http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/ogloszenie-nr-12018g-aktywizacja-i-integracja-mieszkancow-oraz-promocja-zasobow-lokalnych-obszaru-lsr-do-2023r/