Szlachetna Paczka znowu pomaga

0
25

W  Sochaczewie trwa się już VIII edycja Szlachetnej Paczki. Wolontariusze z naszego miasta prowadzą działania na rzecz potrzebujących rodzin. W tym roku w projekcie jest ich aż 110.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się tylko robieniem świątecznych paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Szlachetna Paczka to również jeden z najlepiej zorganizowanych projektów społecznych w naszym kraju. Jak co roku w działania włączyli się także wolontariusze z rejonu Sochaczewa. Przyjęli już zgłoszenia od 110 rodzin.

W tej chwili pozytywną weryfikację przeszło już 75 rodzin, ze 110 które trafiły pod naszą opiekę – mówi lider regionu Sochaczewa Kacper Szatkowski. – Trochę martwiliśmy się, że z uwagi na sytuację w kraju będzie problem ze znalezieniem darczyńców. Jednak jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Udało się już znaleźć osoby chętne do przekazania darów dla 55 rodzin. Co prawda w tym roku jako darczyńcy zgłaszają się głównie firmy i przedsiębiorstwa, ale to jedyna różnica. Chętnych do niesienia pomocy wciąż nie brakuje.

Tradycyjnie już w akcję włączył się Piotr Pętlak. Jak mówi tegoroczne działania są co prawda utrudnione, ale opiekujące się Szlachetną Paczką stowarzyszenie Wiosna stanęło na wysokości zadania.

Wszyscy wolontariusze zostali zaopatrzeni w środki ochrony i maseczki – mówi Piotr Pętlak. – Jest to duże ułatwienie z uwagi na charakter akcji. Każdą ze zgłoszonych rodzin musimy odwiedzić i zweryfikować jej potrzeby. Takie wizyty muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Przed odwiedzeniem rodziny wolontariusze przeprowadzają też telefoniczny wywiad epidemiologiczny. Pytają, czy wśród domowników występują niepokojące objawy, czy ktoś miał kontakt z osobą zakażoną itp.

Sam finał akcji, zaplanowany na 12 i 13 grudnia, również będzie inny niż w poprzednich latach. Zrezygnowano choćby z poczęstunku dla darczyńców.

Jednym z najtrudniejszych zadań logistycznych będzie zorganizowanie wizyt darczyńców w magazynie Szlachetnej Paczki, tak aby jednocześnie przebywało tam jak najmniej osób – mówi Kacper Szatkowski. – Nie ma niestety mowy o tradycyjnym spotkaniu osób, które wezmą udział w akcji. Będziemy musieli się ograniczyć do podziękowania w formie jakiegoś upominku.

(seb)