Teresin. Dofinansowanie od marszałka

0
27

W środę 8 lipca 2020 roku w  Delegaturze w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika i  wicemarszałka Wiesława Raboszuka a Gminą Teresin w osobach wójta Marka Olechowskiego i skarbnik Agnieszki Rosy.

Umowy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) przewidują dofinansowanie czterech sołectw gminy Teresin: Pawłowic, Maszny, Teresina–Gaju, Kawęczyna oraz wsparcie z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) dla przebudowy drogi gminnej w Maurycewie (kontynuacja). Łączna kwota dotacji wynosi 175 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że jest to już kolejna pomoc marszałka Struzika w ramach MIAS – u i FOGR – u dla naszej gminy: w ubiegłym roku z programu MIAS Teresin otrzymał dofinansowanie dla Ośrodka Kultury oraz sołectw: Osiedle Granice, Budki Piaseckie oraz Gaj. To ostatnie w zdobyło w 2019 roku I miejsce na Mazowszu w konkursie ,,MIAS rekreacyjnie”. Z FOGR – u na przebudowę drogi w Pawłowicach pozyskaliśmy 60 tys. zł. Jednostki OSP Szymanów i Paprotnia wsparte zostały łączną kwotą 112 tys., w tym 100 tys. na zakup samochodu dla szymanowskiej jednostki.