Teresin. Gminne jednostki OSP rosną w siłę

0
47

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Teresin bardzo szybko rosną w siłę. Nie od dziś wiadomo, że nasza gmina pożarnictwem stoi, jednak utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i wyposażenia, jest ogromnym wyzwaniem. Dziedzina wyposażenia strażackiego rozwija się równie dynamicznie, jak rozwija się technologia światowa. Ponadto rośnie strażacka świadomość o narażeniu na zachorowalność nowotworową, gdyż substancje, które powstają podczas procesu spalania, mogą być silnie rakotwórcze, co pobudza ogromną liczbę kampanii i działań profilaktycznych, w ochronie tych, którzy sami mają ochraniać i ratować.

Strażnice ochotniczych straży pożarnych spełniają ogromnie wiele funkcji, bo poza garażowaniem samochodów bojowych oraz stworzeniem miejsca do szkoleń i spotkań strażaków, otwierają się one na działania społeczne i stanowią centrum życia kulturalnego w naszych małych ojczyznach. Tak więc strażacy muszą zadbać o konkretne wyposażenie nagłośnieniowe, a także sprzęt multimedialny, żeby sprostać obecnym standardom.

Zakup wszelakiego sprzętu jest możliwy dzięki środkom zewnętrznym, które płyną do OSP z różnych źródeł. Począwszy od sołectw, które zawsze chętnie wspierają ochotników, poprzez środki pozyskiwane przez zarządy jednostek w lokalnych firmach, akcjach wsparcia strażaków przez Orlen bądź PZU, aż do dotacji ministerialnych oraz samorządowych, łącznie z ogromnym wsparciem środków z urzędu Marszałkowskiego, w czym od lat ma swój udział Adam Orliński, dobry duch jednostek OSP z powiatu sochaczewskiego. Rada Gminy corocznie zabezpiecza w budżecie środki na utrzymanie sprzętu, budynków OSP oraz na badania lekarskie, akcje ratowniczo- gaśnicze i ubezpieczenia. W roku 2019 do jednostek OSP z terenu gminy Teresin spłynęło mnóstwo środków zewnętrznych, które pozwoliły na zakup sprzętu ratowniczego na ogromną skalę, co pokazuje zaangażowanie zarządów jednostek.

Rok 2019 rozpoczął się od zrealizowania dotacji z Funduszu Ministerstwa sprawiedliwości 2018, które to środki, wsparte przez pieniądze z Gminy Teresin, pozwoliły na zakup sprzętu dla wszystkich jednostek na terenie gminy, od sprzętu uzupełniającego do ratownictwa drogowego dla OSP Niepokalanów i OSP Paprotnia, poprzez sprzęt ratownictwa medycznego w formie toreb medycznych dla OSP Szymanów, OSP Mikołajew i OSP Skrzelew, defibrylator AED dla OSP Budki Piaseckie, aż po zestaw latarek dla OSP Teresin.

Dobrą passę kontynuują druhowie z Budek Piaseckich. Już 24 stycznia, przywitali fabrycznie nowego MAN-a, z wyposażeniem, w tym sprzętem hydraulicznym do ratownictwa drogowego. Dzięki sołectwom, możliwy był zakup hełmów i potrzebnego sprzętu. 6 listopada, jednostka odebrała bardzo dużą ilość wyposażenia, którego zakup był możliwy dzięki 75% środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza umundurowaniem specjalistycznym i armaturą wodno-pianową, strażacy zakupili drabinę teleskopową oraz piłę szablastą. Dzięki dofinansowaniu 5000+, druhowie wyposażyli swoją świetlicę w sprzęt multimedialny, w tym projektor. Druhowie z Budek Piaseckich w najbliższym czasie będą się starać o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Ogromną radością jest prężny rozwój jednostki w Mikołajewie. Druhowie, dzięki dobrej współpracy z sołectwami i dzięki zaangażowaniu Komendanta Gminnego, mogli zakupić umundurowanie specjalistyczne, armaturę wodno- pianową oraz sprzęt burzący. Dotacja 5000+ pozwoliła na zakup umundurowania galowego. Ponadto jednostka została wyposażona w aparaty ochrony dróg oddechowych oraz nowszy od poprzedniego o 20 lat, samochód ratowniczo-gaśniczy. Sprzęt przekazany został przez OSP Szymanów, która obecnie może cieszyć się fabrycznie nowym samochodem, a bardzo dobrze utrzymany i w pełni sprawny samochód przekazała dla społeczności Mikołajewa.

Bracia franciszkanie, którzy niejednokrotnie pokazywali swoją sprawność i mobilność, czego dowodem może być to, iż Strażakiem roku 2019 w powiecie sochaczewskim został druh franciszkanin Jerzy Kozikowski. OSP Niepokalanów jest jednostką z największą ilością interwencji w skali powiatu. W tym roku franciszkanie pozyskali torbę medyczną z zestawem szyn do złamań i deską ortopedyczną, dzięki dotacji 5000+, a także udało się pozyskać fundusze zewnętrzne z dotacji PZU na sprzęt.

Prężne działania zarządu OSP w Paprotni pozwoliły za zakup sprzętu dzięki dotacji KSRG i środków własnych. 24 września, do jednostki trafił zestaw do stabilizacji pojazdów, a także wyposażenie techniczne i uzupełniające do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czyli wyposażenie samochodu ratownictwa drogowego. Jednakże kolejna inwestycja, która była możliwa dzięki środkom własnym, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparciu Adama Orlińskiego oraz lokalnych firm, była niejako spełnieniem marzenia strażaków z Paprotni. Pozyskali oni bowiem dwie kamery termowizyjne, których szerokie zastosowanie w ratownictwie ułatwi i usprawni akcje. Poza działaniami gaśniczymi, można będzie je wykorzystać także podczas poszukiwań, bądź wypadków drogowych. Ponadto, sołectwo Paprotnia sfinansowało zakup defibrylatora dla OSP.

Jednostka OSP w Skrzelewie od lat otwierała się na działania lokalne. Była miejscem spotkań społeczności, tak więc zarząd czynił starania, ażeby uzupełniać sprzęt multimedialny. Dzięki dotacji 5000+, a także dzięki znacznym środkom własnym, możliwy był zakup zestawu nagłośnieniowego wysokiej klasy.

W sierpniu, społeczność gminy świętowała stulecie powstania OSP w Szymanowie oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN. Dzięki wsparciu Zbigniewa Komorowskiego, sołectw oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy wspomogli jednostkę, możliwe było kompletne wyposażenie nowego pojazdu, w tym zakup sprzętu do ratownictwa drogowego z zasilaniem akumulatorowym. Samorząd Gminy Teresin dopilnował, ażeby ta podniosła uroczystość, mogła odbyć się na nowym placu ćwiczebnym z kostki brukowej, przy kompleksowo wyremontowanej remizie. Strażacy jeszcze w tym roku odbiorą zestawy umundurowania bojowego, które trafią do nowych szaf w garażu, w czym wielce pomógł dobrodziej – Zbigniew Komorowski. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została wyposażona w umundurowanie dzięki wsparciu wójta gminy Teresin Marka Olechowskiego

Druhowie z Teresina również zaliczą rok 2019 do udanych. Od początku roku realizowane były zakupy sprzętu w postaci armatury wodno-pianowej, sprzętu burzącego i podręcznego, a także pilarki łańcuchowej, a to wszystko dzięki wparciu sołectw oraz Komendanta Gminnego. Dzięki pozyskaniu środków z dotacji 5000+ został zakupiony zestaw do ratownictwa medycznego. Na przełomie 2018 i 2019 roku prowadzone były prace w sali przy strażnicy. Dzięki dofinansowaniu LGD i Samorządu Gminy Teresin, a także wsparciu sołectwa oraz sołtysa Osiedla Granice, udało się ukończyć inwestycję Przystanku Obsługi Turysty w gminie Teresin. Strażaków jeszcze nie opuściła radość po tym, jak w październiku oddali dla lokalnej społeczności nowy obiekt, kiedy to przyszło im odebrać zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, którego zakup w 100% sfinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Władze gminy Teresin od lat traktują sprawy OSP priorytetowo. Strażacy cieszą się z pięknych strażnic, z dobrych, w większości fabrycznie nowych samochodów. Gmina utrzymuje pojazdy ratownicze, pomaga w ich naprawach i serwisie, co generuje duże środki, jednakże wójt gminy Teresin Marek Olechowski oraz Komendant Gminny Dariusz Tartanus, znają potrzeby strażaków i dzięki temu druhowie są spokojni, co może też powodować spokój u wszystkich mieszkańców gminy Teresin.

Bogu na chwałę, Ludziom na pożytek!

Adam Krukowski

.