Teresin. IV sesja Rady Gminy

0
81

sesjaIV_2015

Czwarta sesja Rady Gminy Teresin odbyła się w czwartek 12 lutego br. Radni przyjęli dwa gminne programy na bieżący rok. Dotyczyły one profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy. Zatwierdzono też tegoroczny plan pracy Komisji Rewizyjnej. Przypomnijmy, iż skład Komisji Rewizyjnej tworzą – Jerzy Wójcik jako przewodniczący, Zbigniew Biederka, Małgorzata Matejka, Janusz Paradowski i Jan Mitrowski.
Rada Gminy dokonała ponadto wyboru przedstawicieli do dwóch związków. Do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos” delegowano radnych – Jana Mitrowskiego i Daniela Zdanowskiego. Z kolei w zebraniu delegatów członków „Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe” Radę Gminy Teresin reprezentować będzie Zbigniew Biederka.
Podjęto też uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”.
Kolejna uchwała dotyczyła zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych gminy Teresin.
Na zakończenie tej części sesji Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na rok bieżący.

/M.Odolczyk/