Teresin. Sesja Rady Gminy 12 sierpnia

0
23

12 sierpnia 2014 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Teresinie odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2014 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy z dnia 17 lipca 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębów Paprotnia i Teresin Gaj
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki-Parcela
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki-Parcela
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Teresin przy ulicy Torowej oraz nabycie prawa własności naniesień
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2014
 11. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 12. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 13. Interpelacje i zapytania
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad