TERESIN – WZOROWA GMINA – LIDER KULTURY

0
32

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina Teresin w ramach konkursu „Wzorowa Gmina” otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Kultury.

W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza działania władz samorządowych zmierzające do stworzenia na terenie gminy warunków dla rozwoju szeroko pojętej kultury (finansowanie, inwestycje, działalność kulturalno–oświatowa). Wyróżnienie to jest zasługą m.in. prężnie działającego Teresińskiego Ośrodka Kultury, który  organizuje wiele przedsięwzięć o zasięgu nie tylko gminnym i powiatowym, ale także ogólnopolskim. Przypomnijmy, że TOK wypromował takie imprezy jak Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”, Teresińskie i Powiatowe Dni Retoryki, Teresiński Przegląd Sztuk Plastycznych „Tygiel”, Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”, Festiwal Piosenki z Duszą. W ośrodku tym działa też wiele sekcji artystycznych oraz profesjonalne studio nagrań BoTOKs.

Potwierdzeniem przyznania tytułu Wzorowa Gmina jest certyfikat, na którym informację o przynależności do grona najlepszych samorządów RP zapisano w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Europa Press Media, które opisując pracę wyróżniających się samorządów w kwartalniku „Życie Regionów”, promuje misję „Ucz się od najlepszych”! Przedstawia nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia publicznego, m.in. w edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii, kulturze i sporcie.

Tomasz Daczko