Teresin. X sesja Rady Gminy

0
18

sesja10_2015

We wtorek 25 sierpnia po raz dziesiąty w tej kadencji obradowała Rada Gminy Teresin. Podjęto szereg uchwał. Trzy z nich dotyczyły sprzedaży oraz nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresina oraz Teresina-Gaju.
Ponadto Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie dotacji na rzecz Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – Dom Zakonny w Szymanowie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja wyniesie 17 tys. zł jako dofinansowanie na wykonanie remontu muru ogrodzeniowego.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła upoważnienia wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, zapewniających korzystniejsze warunki niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.
Podjęto także uchwałę ad. przystąpienia gminy Teresin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.
W dalszej części sesji Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 11 tys. zł dla powiatu Warszawa-Zachód z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Dzięki tej decyzji szansę na przyjazd do Polski będzie miało 90 dzieci z Litwy wraz z opiekunami.
Rada dokonała także korekt w tegorocznym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.

/M.Odolczyk/