Teresin. XI sesja VII kadencji Rady Gminy 14.09.2015

0
25

Biuro Rady Gminy                                                                                                                                        Teresin, 7 września 2015 r.                                                                                                                                                                           

Informuję, że w dniu 14 września 2015 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XI sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z IX uroczystej sesji Rady Gminy z dnia 23 lipca 2015 r.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Maszna gminy Teresin, stanowiącej drogę
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Teresin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentanta gminy Teresin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na bezczynność wójta gminy Teresin
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2015 – 2022
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Teresin na rok 2015
 13. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin za I półrocze 2015 r.
 14. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 15. Informacja wójta o pracach Urzędu Gminy
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard