Teresin. Z prac Rady Gminy

0
75

13 sierpnia 2019 r. w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” odbyła się XI sesja Rady Gminy Teresin.

W pierwszym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zgodnie z uchwałą odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Następnie Rada Gminy przyjęła wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. Jak poinformowała skarbnik Gminy Agnieszka Rosa, w dochodach wprowadzono dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Paprotnia -12.000 zł, dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Szymanów – 100.000 zł. Po 10.000 zł z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2019 otrzymują sołectwa Budki Piaseckie, os. Granice, Gaj oraz Teresiński Ośrodek Kultury. Wprowadzono też dotację na zakup podręczników dla szkół 24.420 zł  oraz 58 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców.

W pozycji wydatki wprowadzono wszystkie dotacje otrzymane z MUW, brakujące do rozstrzygnięcia przetargu środki na zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów – 92.000 zł, dotację dla GZGK na zakup materiałów i usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Szymanów- 150.000 zł oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja boiska sportowego w miejscowości Elżbietów”- 26.000 zł.

Wójt Marek Olechowski oraz przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard złożyli na ręce prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Teresinie Andrzeja Tkaczyka serdeczne podziękowania druhom strażakom ze wszystkich gminnych jednostek OSP biorącym udział w zabezpieczeniu I etapu 62. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyścigu oraz kibicom obserwującym zmagania kolarzy.

Po zakończonych obradach wójt Marek Olechowski zaprosił radnych do obejrzenia najnowszej inwestycji gminnej – zaplecza sportowego GOSiR w Teresinie. Oprowadzając po nowym budynku, wójt Olechowski podkreślał, że Gmina aktywnie uczestniczy w rozwoju sportu, nie tylko poprzez przekazywanie dotacji na działalność klubów sportowych, ale także rozbudowując i modernizując istniejącą na jej terenie bazę sportowo-rekreacyjną. Dwukondygnacyjny obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu. Znajduje się tu zaplecze sportowe z szatniami, natryskami, salą konferencyjna, pokojami dla sędziów i trenerów oraz magazynami. Parter będzie służył jako szatnia i zaplecze dla piłkarzy, korzystających z kompleksu boisk. Na górnej kondygnacji powstała sala treningowa przeznaczona dla sekcji łuczniczej LKS Mazowsze Teresin. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Marek Olechowski wyraził także nadzieję, że sprzęt rehabilitacyjny, w który zostanie wyposażony obiekt będzie służył nie tylko sportowcom, ale i seniorom.

Tomasz Daczko

.