Tolerancyjny i Życzliwy Przedszkolak – Giżyce

Od 16 listopada odpowiedzi na pytanie: Jak być dobrym i uczciwym człowiekiem?” – próbowały udzielić Przedszkolaki z Giżyc.

 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Natomiast 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka, a 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Całe 5 dni (od 16 do 20 listopada) przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Giżycach przeznaczyły na szczególne zaakcentowanie tolerancji oraz życzliwości pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy”. Każdy dzień rozpoczynał się od zabawy „Iskierka przyjaźni”.   Przedszkolaki rozmawiały na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Były to dni, w których dzieci przypomniały sobie również zasady kodeksu przedszkolaka po to, aby kształtować właściwe postawy w grupie. Promocja tolerancji, życzliwości oraz poznanie praw jak i obowiązków miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. Wychowawczyni Anna Karpińska przeprowadziła cykl zajęć, których podsumowaniem był plakat przygotowany przez dzieciaki oraz ,,Jesienne Drzewko Życzliwości i Pozdrowień”. Liście drzewa wykonane zostały z własnoręcznie zrobionych puzzli na których wychowawczyni zapisała pomysły dzieci, na to jak być tolerancyjnym, miłym, przyjaznym oraz życzliwym. Na drzewku dzieciaczki przypinały również ,,”Sowy- Mądre Głowy”, na których zostały zapisane ich marzenia, te najskrytsze. Dzieciaki próbowały wyjaśnić co w ogóle oznacza dla nich termin TOLERANCJA. Zastanawiały się i podawały swoje pomysły, na to jak być dobrym i życzliwym człowiekiem. Odpowiadały na pytania co oznacza szanować odmienność innych. Obejrzały film edukacyjny dla dzieci o Prawach Dziecka oraz uczyły się piosenki: Inni, a jednak podobni. Znają już swoje prawa, ale pamiętają również o tym, że oprócz praw mają też obowiązki.  Obecnie efekt pracy małych uczniów można podziwiać na korytarzu szkoły w postaci dwóch gazetek tematycznych oraz w sali przedszkolnej. Natomiast na kostce przed szkołą 16 listopada dzieci kolorowymi kredami rysowały serduszka z okazji Święta Tolerancji, które przypominały, jak ważny jest szacunek w stosunku do drugiego człowieka. Nie zabrakło również zabaw integrujących i zabaw dydaktycznych mających na celu uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest inny i należy to szanować.  Podczas bajko-terapii dzieci słuchały różnorodnych bajek i baśni między innymi baśni H. C. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”.  Dni te były dla dzieci bardzo ważną i pouczającą lekcją zachowania prospołecznego.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie.

Anna Karpińska

.