Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych

0
87

                                                         Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15. Zgłoszenia mogą być nadesłane pocztą, faksem lub jako skan lecz w podanym wyżej terminie muszą one w postaci oryginału wpłynąć do Delegatury (zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego) do          dnia 6 kwietnia 2018 roku.

Poniżej informacja dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz wzór zgłoszenia do pobrania.

Pliki do pobrania:

Informacja dyrektora KBW

Uchwała PKW

Wzor zgloszenia UW