Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej w Młodzieszynie

0
49

Informujemy o realizowanych pracach związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3815W tj. ul. Chodakowskiej w Młodzieszynie. Obecnie na etapie końcowym jest przebudowa zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą, jest to realizowane kompleksowo włącznie z przebudową przepustów pod zjazdami, które były betonowe – pozapadane, połamane, zamulone. Przebudowa przepustów wraz z odtworzeniem/odmuleniem rowu pozwoli na odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z terenów przyległych jak również z jezdni drogi chroniąc ją przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi np. mróz.

Przypominamy, że inwestycja jest realizowana przez Powiat Sochaczewski przy współfinansowaniu Gminy Młodzieszyn.

Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas przemieszczania się w strefach prowadzonych prac drogowych.

.