Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej

0
116

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew kontynuuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej. Prace są realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II”. W ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,531 km oraz 1 sieciowa przepompownia ścieków. Mapa z lokalizacją sieci poniżej.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

Obecnie trwają prace w ulicy Towarowej, a do zakończenia tego zadania konieczne jest posadowienie i uruchomienie przepompowni ścieków w ulicy Ks. Janusza. Prace planowo zakończą się 31 maja 2018 r. Jednak mamy nadzieję, iż PGE wykona szybciej zasilenie do przepompowni i z nowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie można korzystać wcześniej.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji w pasie drogowym są również wykonywane przez ZWiK, natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy, w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 albo telefonicznie pod nr 46 862-82-30  wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.