Trzeci konkurs „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”

0
14

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek” po raz kolejny zorganizują Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Od początku głównym celem niniejszego działania było i jest zainteresowanie uczniów historią ziemi sochaczewskiej w okresie Wojny obronnej Polski w 1939 r.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, a także gimnazjów położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz w gminach sąsiadujących z naszym powiatem. Partnerem konkursu zostało Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, zaś Patronat objął Starosta Powiatu Sochaczewskiego. Laureaci z trzech pierwszych miejsc, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich sponsorami są firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o., właściciel obiektu Multishop Sochaczew oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie (Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie).

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 18 marca 2019 r. o godzinie 10.00 na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Oceny testów konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 24 kwietnia 2019 r. na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Aby wziąć udział w Konkursie, szkoły powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do Regulaminu (do pobrania pod tekstem) i odesłać go w terminie do 4 marca 2019 r. (decyduje data doręczenia lub nadania listem poleconym) na adres Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Każda ze szkół biorących udział w Konkursie może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Dodatkowe informacje podano w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łukasz Popowski
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek”

Sponsorzy: 

Patronat medialny: portale e-Sochaczew.pl i Bohaterowie1939.pl.