Turniej Jednego Wiersza – „Wierszotorówka” 2018

0
61

REGULAMIN

Turnieju Jednego Wiersza podczas  II Festiwalu Noc Poezji i Muzyki „Wierszotorówka” 2018 r w Sochaczewie

Organizator – Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w                                                         Sochaczewie.

 1. Jako Stowarzyszenie po raz pierwszy organizujemy Turniej Jednego Wiersza w ramach II Festiwalu Noc Poezji i Muzyki.
 2. Turniej jest imprezą otwartą przeznaczoną dla wszystkich chętnych z naszego rejonu i całego kraju, którzy ukończyli 16 lat, amatorów,  profesjonalistów, zrzeszonych i niezrzeszonych.
 3. Autor zgłasza jeden wiersz nigdzie dotąd nienagradzany, niewyróżniony i niepublikowany (również w Internecie ). Tematyka dowolna. Utwór nie może przekraczać 50 wersów i nie może naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych nie może obrażać uczuć religijnych, nie może nikogo dyskryminować. Treści nie mogą być sprzecznych z prawem, wulgarne, obraźliwe itp.
 4. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia własnego utworu osobiście  przed Turniejem w dniu 24.08.2018 r. oświadczając, że jest jego autorem i nie popełnia plagiatu.
 5. Autor osobiście prezentuje swój utwór przed publicznością i jurorami. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na prezentację utworu przez inne osoby.
 6. Wyboru wierszy dokona Jury powołane przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”. Przewodniczącym jury Turnieju Jednego Wiersza podczas Festiwalu Noc Poezji i Muzyki w dniu 24.08.2018 r. będzie Wojciech Kass – poeta, eseista, diarysta. Adiunkt w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.
 7. Nagrody w Turnieju Jednego Wiersza :

I nagroda (rzeczowa)  Starosty Powiatu Sochaczewskiego – 300 zł

II nagroda (rzeczowa)  Wójta Gminy Sochaczew – 200 zł

Nagroda Specjalna (rzeczowa) ufundowana przez dyrektora Miejskiej Biblioteki w Sochaczewie tylko dla mieszkańca Powiatu Sochaczewskiego – 300 zł.

 1. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na  przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby Organizatora w celu wyłonienia zwycięzców, rozliczenia nagród oraz publikacje wierszy, imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej Stowarzyszenia i Biblioteki, w materiałach promocyjnych w prasie bez prawa dodatkowego wynagrodzenia poza nagrodami.
 2. Dostarczone egzemplarze prac nie będą zwracane.
 3. Udział w Turnieju na Festiwalu poetyckim jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu.
 4. Sprawy nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator – Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” osobiście  lub telefonicznie: tel. 602 136 187  lub  604 075 326

Serdecznie zapraszamy.

Sochaczew 1.08.2018 r.