Twoje zdanie jest ważne

0
31

ZIEMIA SPOTKANIA.cdr

Wzorem ubiegłego roku, także tej jesieni, burmistrz Piotr Osiecki zaprosił mieszkańców na cykl otwartych spotkań. Między 15 listopada a 1 grudnia odbędzie się ich osiem w każdej z dzielnic miasta, tj. w Chodakowie, Boryszewie, Karwowie, Trojanowie, na Malesinie, Rozlazłowie i dwa w centrum. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach wobec władz miasta, ale też rozliczenia z deklaracji składanych przed dwunastoma miesiącami. 

W ubiegłym roku szczegółowo opisywaliśmy cykl rozmów, zgłaszane wtedy prośby i uwagi. Dziś sprawdzamy, które sprawy udało się załatwić, a jeśli coś zostało przełożone na inny termin, to dlaczego. Przygotowany przez nas bilans pokazuje, że zdecydowana większość spraw znalazła swój szczęśliwy finał. Należy jednak zastrzec, że pomysłów i sugestii w czasie ośmiu otwartych spotkań zebrało się kilkadziesiąt, zatem nie sposób opisać wszystkich. Jednak, jak deklaruje Piotr Osiecki, będzie na to czas podczas tegorocznego cyklu.

Z każdego spotkania sporządziliśmy dokładny wykaz zgłaszanych próśb o chodniki, ulice, odwodnienia, progi zwalniające czy doposażenie placów zabaw. Zebraliśmy uwagi dotyczące porządku, czystości, wycinki drzew. Po roku zdamy relację z naszej pracy – zapowiada burmistrz Piotr Osiecki.

Zachęca jednocześnie, by sochaczewianie skorzystali z zaproszenia i poświęcili godzinę na rozmowę o potrzebach miasta. Debaty przynoszą konkretne efekty.

79261

Malesin i Boryszew
Przed rokiem mieszkańcy Malesina pytali m.in. o progi zwalniające. Burmistrz zadeklarował, że całe osiedle zostanie objęte strefą zamieszkania, a to oznacza ograniczenie maksymalnej prędkości dla samochodów do 20 km/h i bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych. Jak zapewnia UM, jeszcze w listopadzie br. obszar pomiędzy ulicami 15 Sierpnia, Kutrzeby, Bortnowskiego oraz Boryszewską stanie się strefą zamieszkania. Padło też pytanie o asfaltowanie osiedlowych ulic. Już wiemy, że w 2016 roku utwardzone zostały Sucharskiego i Cisowa, a kolejne ulice będą modernizowane w latach 2017-2018 w ramach programu „Drogi zamiast błota”. Mieszkańcy apelowali też o ożywienie ich placu zabaw i tak się stało. Za 36 tys. zł plac ogrodzono, doposażono siłownię zewnętrzną, przebudowano boisko do koszykówki, latem odbył się osiedlowy festyn.

Na osiedlu bloków wojskowych mieszkańcy prosili o wycinkę lub przycięcie drzew przy ul. Towarowej, Licealnej i 15 Sierpnia. W ciągu roku na 15 Sierpnia wycięto dwa drzewa zagrażające bezpieczeństwu pieszych, na powiatowej ulicy Towarowej uporządkowano zieleń przy okazji remontu ronda. Na razie nie wykonywano kosztownych prac pielęgnacyjnych na Licealnej, gdyż w 2018 roku droga ma być kompleksowo przebudowana. W tej dzielnicy uczestnicy spotkania spierali się o to, które chodniki trzeba wymienić w pierwszej kolejności. Postawili na ulicę Łuszczewskich. Kilka miesięcy temu ekipy położyły chodnik na odcinku od ul. 15 Sierpnia do przystanku autobusowego, a jeszcze w listopadzie zajmą się jego dalszą wymianą.

Centrum
Podczas dwóch spotkań w centrum mieszkańcy zwracali uwagę, że do marketów zbudowanych na rogatkach klienci chodzą ulicą Warszawską, a na najbardziej niebezpiecznym jej odcinku brak chodnika. Przed tegorocznymi wakacjami radni, na wniosek burmistrza, przeznaczyli na chodnik 250 tys. zł, a dodatkowe 110 tys. na oświetlenie drogi. Prace trwają, mają się zakończyć w listopadzie. Miasto dodatkowo porozumiało się z firmą Carrefour, która do inwestycji dorzuciła od siebie 50 tys. zł.

Mieszkańcy prosili o więcej drzew na ul. Olimpijskiej. W tym roku posadzono 49 drzew, kolejne 20 pojawi się w listopadzie. Ponadto miasto opracowało i złożyło wniosek o dotację na gruntowny remont trzech sochaczewskich parków i wykonanie zielonej kurtyny przy Olimpijskiej. Będzie ona miała długość ok. 920 metrów. Na kurtynę złoży się 60 głogów, jarzębin i klonów.

Chodaków i Rozlazłów
Nie było zaskoczeniem, że i tu dominującym tematem stały się drogi, te główne i osiedlowe. Mieszkańcy pytali, kiedy ruszy remont ul. Chopina (burmistrz uzgodnił z MZDW, że w 2017 przebudowana zostanie Chodakowska, w 2018 ul. Chopina, a miasto zapłaci za opracowanie dokumentacji), co z asfaltem na Topolowej, Hotelowej i Działkowej. Jest niemal pewne, że np. na Topolowej asfalt wylany zostanie wiosną 2017 roku. Ratusz wykorzysta tam destrukt odzyskany z mostu na Bzurze. Prace przełożono na 2017 rok, by w czasie remontu chodakowskiego ronda zapewnić kierowcom alternatywny przejazd z ulicy Wyszogrodzkiej na Chopina.

Podobnie za Bzurą mieszkańców interesowało utwardzenie ulic i bezpieczeństwo pieszych, bo niestety tam, gdzie miasto układa asfalt, natychmiast kierowcy mocniej wciskają pedał gazu. W dzielnicy Rozlazłów postulowano, aby sprawę rozwiązać progami zwalniającymi, jednak ratusz zaproponował inne rozwiązanie – oprócz progów także utworzenie stref zamieszkania. Pierwsza powstała wiosną w kwartale między ulicami Gawłowską, Nadrzeczną, Zagłoby i Zamkową. Druga strefa powstanie jeszcze w tym roku na ul. Dębowej, Bukowej i w uliczkach przyległych. Spełniono też prośbę o poprawę nawierzchni Wodnej, Spokojnej i Bukowej. Dwie pierwsze już mają asfalt, trzecia jest właśnie utwardzana.

Niemal w każdej dzielnicy zgłaszano prośby o doposażenie siłowni zewnętrznych i montaż nowych urządzeń na placach zabaw. Przed wakacjami w budżecie znaleziono na ten cel 90 tys. zł (zamontowano 13 urządzeń do ćwiczeń), a dodatkowe ponad 30 tys. na ogrodzenie placów przy ul 1 Maja, al. 600-lecia, Kozubowskiego oraz na osiedlu Korczaka, gdzie jordanek powstał od podstaw.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

„Ziemia Sochaczewska”