Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych – podsumowanie działań

0
15

eRlVqOugRuAM8wnzXkmb

W trosce o bezpieczeństwo pieszych policjanci ruchu drogowego jednostek podległych KWP zs.  w Radomiu w dniach 23-27 listopada przeprowadzili działania pn. Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych. Działania miały na celu objęcie nadzorem szczególnie przejść dla pieszych, celem zapewnienia bezpieczeństwa w ich rejonie.

W działaniach uczestniczyło 2206 policjantów, z czego 1214 to policjanci ruchu drogowego.

Podczas tych kilku dni funkcjonariusze ujawnili: aż 667 przypadków przechodzenia przez pieszych w miejscu niedozwolonym lub niestosowania się do sygnalizacji świetlnej; 145 przypadków braku elementów odblaskowych; 71 przypadków poruszania się przez pieszych niewłaściwą stroną drogi.

Odnotowano także wiele naruszeń przepisów odnoszących się do właściwej relacji kierujący – pieszy, a w szczególności: 58 przypadków wyprzedzania na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych; 10 przypadków omijania pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; 63 przypadki niestosowania się do obowiązku zatrzymania przed S2 – sygnalizacja z doskonale znaną kierującym zieloną strzałką, która dopuszcza warunkowe skręcenie we wskazanym kierunku.

Uwaga: kierujący wykonujący warunkowy skręt powinni ustąpić pierwszeństwa kierującym i pieszym, dla których wyświetlane jest zielone światło w sposób nie powodujący utrudnienia ruchu innym uczestnikom. Niestety jak widać często tego nie czynią powodując zagrożenie dla pieszych.

W czasie działań policjanci wręczali także pieszym i rowerzystom elementy odblaskowe. Fakultatywnie zatrzymano również 8 praw jazdy.

tabela

 

W okresie styczeń-październik piesi uczestniczyli w 400 (416) wypadkach drogowych, w których 63 (76) z nich poniosło śmierć, a 365 (366) zostało rannych. Piesi brali także udział w 275 (322) kolizjach drogowych.

Dane przedstawione w tabeli napawają optymizmem, jednak jak widać po efektach ostatnich działań, nadal istnieje potrzeba prowadzenia tego typu akcji, ale też przedsięwzięć w obszarze poprawy świadomości uczestników ruchu.

 

Opracowano w WRD KWP zs. w Radomiu/RJ