Tydzień Konstytucyjny w Ogrodniku

Uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Sochaczewie wzięli udział w akcji edukacyjnej VII edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawienia  w przystępny i interesujący sposób faktu, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane jest świadome obywatelstwo i zwiększenie zainteresowania młodzieży sprawami publicznymi.

Społeczność ZS RCKU gościła w murach szkoły adw. Agatę Plichtę-Trzonkowską, która poprowadziła warsztaty o tematyce –„Konstytucja w życiu codziennym”. Na podstawie podanych przykładów w ciekawy sposób poznawaliśmy prawa wynikające z ustawy zasadniczej.

W listopadzie szkołę odwiedziła sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek. Zajęcia w pierwszej części dotyczyły trójpodziału władzy w Polsce, uczniowie poznali schemat konstytucyjny. Pracując w grupach młodzież wcieliła się w rolę sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na drugiej godzinie młodzież poznała zakres wolność słowa, poruszono kwestię godności człowieka, analizowano piramidę nienawiści Gordona Allporta. Uczniowie poszukiwali sposobów zwalczania hejtu, poprzez zgłaszanie nadużycia do administratora portalu, poszukiwania przez ofiary grupy wsparcia. Młodzież zastanawiała się co zrobić gdyby sama stała się ofiarą mowy nienawiści. W jaki prawny sposób walczyć z taką sytuacją. Pracując w grupach młodzież formułowała z pozycji świadka odpowiedzi dowcipne, polemiczne, rzeczowe na podane przykłady hejtu.

.