Tydzień Matematyczny 2018

Tydzień Matematyczny 2018

w Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach

Matematyka, moja pasja ….

 

Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
(Jean Fabre)

Od 12. lat uczniom Szkoły Podstawowej w Giżycach marzec kojarzy się nie tylko z wiosną, ale również z Tygodniem Matematycznym. W tym czasie uczniowie poznają matematykę z nieco innej strony. Tak, jak co roku, sprawdzona już formuła organizacji Tygodnia Matematycznego spotkała się z ogromnym entuzjazmem dzieci. Uczniowie przez cały tydzień wspaniale bawili się z matematyką. Liczyła się przede wszystkim wiedza i umiejętności, ale również systematyczność i wytrwałość. Uczniowie codziennie w inny, atrakcyjny sposób odkrywali tajniki matematyki.

 

  1. marca – Dzień Statystyki Polskiej

W ramach szkolnych obchodów XII Tygodnia Matematycznego uczniowie klas starszych – VI i VII – wzięli udział w uroczystym Dniu Statystyki Polskiej. Uczestniczyli w zajęciach poświęconych statystyce, na których dowiedzieli się m.in., czym zajmuje się statystyka, kim jest ankieter? Poznali sposoby pozyskiwania, analizy i prezentacji danych, głównie analizy danych opisujących zjawiska o charakterze masowym. Dowiedzieli się również, co oni sami mogą odczytać z danych statystycznych np.: do jakich szkół jest najwięcej chętnych, a do jakich najmniej? W jakich zawodach najlepiej można zarobić? Gdzie jest największe zanieczyszczenie powietrza?

Dzień Statystyki Polskiej to polskie święto obchodzone corocznie 9 marca, uchwalone 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Jego celem jest promocja i popularyzacja statystyki oraz informowanie opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych.

Podczas zajęć wykorzystano również materiały edukacyjne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Uczniowie obejrzeli film „Co uczeń wiedzieć powinien”. Zapoznali się z podstawowymi informacjami z różnych dziedzin życia w ujęciu statystycznym. W świat statystyki wprowadził ich  młody człowiek o imieniu Gustaw. Opowiadając o sobie i swojej rodzinie wyjaśnił znaczenie prezentowanych liczb i wskaźników z następujących obszarów: kraj, rodzina, edukacja, praca, budżet domowy, zdrowie, czas wolny, środowisko oraz gospodarka.

12 marca – Ogólnopolski Dzień Matematyki „Matematyka od kuchni”

12. marca uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w półtoragodzinnych zajęciach poświęconych obchodom Ogólnopolskiego Dnia Matematyki. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Matematyka od kuchni”. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: grupę młodszą (kl. IV- V) i grupę starszą kl. (VI – VII).  Pracując w 3-4 osobowych zespołach (alfa, beta, gamma) rozwiązywali zadania zawarte w prezentacji PowerPoint wyświetlonej na tablicy interaktywnej. Prezentacja składała się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych.  Rozwiązywanie zadań sprawiało uczniom ogromną przyjemność.  Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazanie jasnej strony tej nauki.  Był to czas naprawdę fajnej zabawy z matematyką w duchu zdrowej rywalizacji.

Organizatorem i inicjatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve – patron merytoryczny e-math.pl!

Patronat honorowy nad Dniem Matematyki 2018 sprawował Minister Edukacji Narodowej.

 

14 marca – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Podziwu godna liczba Pi …

Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma … swoje święto!

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14 , czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Uczniowie kl. IV – VII w ramach obchodów Tygodnia Matematycznego 2018 pod kierunkiem nauczyciela matematyki – Beaty Drozdowskiej – również uczcili to święto.

14 marca, na lekcjach matematyki, uczniowie poznali nową liczbę – liczbę Pi, która bywa nazywana „ludolfiną”. Dowiedzieli się, że nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Zapis ten wyryto nawet na jego nagrobku.

Święto wzbudziło duże zainteresowanie uczniów. Uczniom młodszym, szczególną radość sprawiło kolorowanie korali odpowiadających kolejnym cyfrom rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi zgodnie z utworzonym przez nauczyciela szyfrem. Ćwiczenie miało charakter konkursu, w którym liczyła się umiejętność bezbłędnego zakodowania kolejnych cyfr liczby Pi w jak najkrótszym czasie. Starsi uczniowie – kl. VI i VII pracując w parach wyznaczali liczbę Pi w sposób doświadczalny. W tym celu mierzyli, liczyli, poszukiwali najdoskonalszych sposobów… Para, która otrzymała wynik najbliższy rozwinięciu liczby Pi, została nagrodzona.

Ponadto, uczniowie kl. VI i VII zostali zachęceni  do obejrzenia intrygującego filmu pt.: „Jak znienawidziłem matematykę” (https://gwo.pl/dzien-liczby-pi-p4417), który udowadnia, że matematyka nie zniewala, a daje wolność. Przekonuje niedowiarków, że matematyka jest królową nauk, a nie „okrutną panią” (jak nazwał ją w filmie jeden z uczniów). Film został udostępniony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Reżyser – Frank Capra – który uważał, że istnieją trzy uniwersalne języki: muzyka, matematyka i film, stworzył film o matematyce ilustrowany muzyką, przez co doskonale połączył te trzy elementy.

Spotykamy się czasem z obawą lub niechęcią, jaką wykazują uczniowie w stosunku do królowej nauk. Zdarza się nawet, że próbują unikać jej, jak tylko możliwe, nie wiedząc, że to niemożliwe – matematyka rządzi dzisiejszym światem. Gdyby nie ona nie byłoby choćby komputerów czy smartfonów. Facebook, Google, aplikacje – wszystko to opiera się na algorytmach. Film „Jak znienawidziłem matematykę” przedstawia argumenty, które pomagają przekonać uczniów, że zdobyta na lekcjach wiedza przydaje się w życiu, a matematyka jest nauką wolności.

15 marca – Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Zgodnie z wieloletnią tradycją w czwartek 15. marca, w ramach obchodów Tygodnia Matematycznego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Chętni uczniowie kl. IV – VII pod kierunkiem nauczyciela matematyki – Beaty Drozdowskiej – przez dwa i pół miesiąca systematycznie przygotowywali się do konkursu. Rozwiązywali zestawy zadań opracowane przez nauczyciela.

Konkurs miał charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin ustalone były przez władze Stowarzyszenia Kangourou Sans Frontieres. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 75 minut. Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawierał 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Testy konkursowe pozostałych kategorii („Beniamin” i „Kadet”) zawierały po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Do każdego zadania dołączone było 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna była poprawna.

W konkursie wzięło udział łącznie 14 uczniów. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał zabawkę logiczną z drutu.

23. marca zostało zorganizowane podsumowanie Tygodnia Matematycznego 2018.
W tym dniu, uczniowie kl. IV – VII musieli zmierzyć się z kolejną zagadką: złamać szyfr i odgadnąć wiadomość, jaką przygotowała dla nich Beata Drozdowska – nauczycielka matematyki i koordynatorka Tygodnia Matematycznego. Najlepszym okazał się uczeń kl. VI – Fabian Piątkowski, który zdobył tytuł „Łamacza szyfrów„.

Matematyka – przedmiot postrzegany przez niektórych uczniów jako dosyć trudny i niekiedy nie mający zastosowania w życiu – budził zaangażowanie, zaciekawienie i integrację zespołową. Zastosowane formy i metody dydaktyczne zapewniły większą i lepszą jakość przyswajania wiedzy. Niewątpliwym sukcesem jest fakt, że do udziału w Tygodniu udało się zachęcić wszystkich uczniów kl. IV – VII, którzy wykazali ogromną integrację zespołową i cieszyli się z każdego zdobytego punktu.

Hasło tegorocznego Tygodnia Matematycznego brzmiało: Matematyka – moja pasja… Wydaje się, że poprzez udział w tak intensywnych i różnorodnych zajęciach matematycznych, zwiększyła się liczba uczniów zainteresowanych tą dziedziną nauki.

Autor:

Beata Drozdowska – nauczyciel matematyki w szkole,

organizator Tygodnia Matematycznego 2018