Tydzień promocji nauki szkolnej w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym

W marcu 2019 r. w Szkole  Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym w ramach „Tygodnia promocji nauki szkolnej” obyło się 15. szkolnych konkursów, w których wyłoniono klasowych mistrzów danych zajęć edukacyjnych. 

Były to następujące konkursy: 

1) konkurs na najładniejszy zeszyt do języka polskiego w kl. I–VIII;

2) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza ortografii” w kl. II–VIII;

3) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza języka angielskiego” w kl. I–VIII;

4) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza języka niemieckiego” w kl. VI–VIII;

5) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza historii” w kl. IV–VIII;

6) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza matematyki” w kl. I–VIII;

7) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza wyobraźni geometrycznej” w kl. IV–VIII;

8) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza fizyki” w kl. VI–VIII;

9) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza chemii” w kl. VII–VIII;

10) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza edukacji przyrodniczej” w kl. II–III;

11) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza przyrody” w kl. IV i VI;

12) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza biologii” w kl. V, VII, VIII;

13) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza informatyki” w kl. IV–VIII;

14) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza geografii” w kl. V, VII, VIII;

15) konkurs o tytuł klasowego „Mistrza szachowego” w kl. VII–VIII.

Wszyscy „Klasowi Mistrzowie” otrzymali z rąk dyrektora szkoły pamiątkowe dyplomy

i gratulacje.

.