TYTUŁ „HONOROWY OBYWATEL GMINY BROCHÓW”

0
70

j14-332x245Wójt gminy Brochów złożył wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brochów dla ks. prałata Jana Zielińskiego proboszcza, który wpisał się w historię parafii, ale także naszej gminy. Wspaniale odremontowana bazylika brochowska, która stanowi perłę na skalę światową. Za cały dorobek pracy, zaangażowanie i poświęcenie ,za budowanie wspólnoty parafialnej i gminnej wójt gminy Brochów zarekomendował ks. proboszcza Jana Zielińskiego do nadania pierwszego w historii samorządu gminy Brochów tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brochów. Wiele było podziękowań, ale ten tytuł jest uwieńczeniem wszystkich dokonań życiowych ks. proboszcza Jana Zielińskiego na rzecz naszej wspólnoty. Ksiądz prałat Jan Zieliński przez trzydzieści jeden lat był proboszczem parafii Brochów, swoją posługę kapłańską sprawował z najwyższym oddaniem. Oddaniem nie tylko dla Boga i ludzi, ale także kultury, która zawsze była bliska jego duszy i sercu. W czasie swojej posługi kapłańskiej niezłomnie i wytrwale wysławiał, dbał i remontował naszą bazylikę brochowską. Przez te wszystkie lata przeprowadził bardzo wiele prac remontowych, poświęcając swoją energię, wiedzę, czas, zdrowie. Jednak dla niego nie było rzeczy niemożliwych- jak sam mawia ,,drzwiami go wyrzucano, to wchodził oknem” i dzięki temu udało się:

– w latach 1993-1999 przeprowadzić remont świątyni

– w 2003 roku konserwacja murów obronnych po stronie północnej

– w latach 2006-2009 przeprowadzona została rewitalizacja brochowskiej bazyliki

– w 2014 raku konserwacja murów obronnych po stronie wschodniej

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz gminy Brochów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o gminie i jej historii. Z tych powodów wniosek o przyznanie Honorowego Obywatela Gminy Brochów księdzu prałatowi Janowi Zielińskiemu jest jak najbardziej uzasadniony.

25 września odbędzie się Recital Chopinowski w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli o godzinie 15.00 – Edward Wolanin.

Po recitalu odbędzie się uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brochów.

ZAPRASZAMY!!!

http://brochow.pl/