UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych

0
28

UCHWAŁA  NR  72/2016

ZARZĄDU  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

z dnia  19 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami), oraz art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1118 ze zmianami).

 

Pełna treść uchwały poniżej

uchwała