Uchwyć święta w obiektywie – konkurs!

0
30

święta

Już po raz czwarty ZS CKP zachęca uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Boże Narodzenie w Twoim obiektywie”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorom zależy, by uczestnicy konkursu uchwycili w fotografii nie tylko atmosferę świąt Bożego Narodzenia, pokazali kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, ale też zaprezentowali swą okolicę w świątecznym klimacie.

Wziąć udział w nim może dowolna ilość uczniów z każdej szkoły. Przystępując do konkursu każdy uczestnik wyraża zgodę na nabycie przez organizatora (ZS CKP) prawa do prezentacji zdjęć, umieszczania ich na wystawach lub w lokalnych mediach.

Konkurs polega na przygotowaniu maksymalnie 5 zdjęć (można je dostarczyć wydrukowane, ale też wysłać drogą e-mail na adres – swietlica80@onet.pl . w formacie jpg, zawierających temat świąt Bożego Narodzenia. Przesyłając prace na konkurs należy wskazać kategorię, a te są trzy: „ Boże Narodzenie w mojej rodzinie”; „Wyjątkowość świąt w mojej okolicy, lub w miejscu spędzania świąt (iluminacje domów, regionalne tradycje, choinki, szopki bożonarodzeniowe) oraz „Różne oblicza Świętego Mikołaja”.

W przypadku dostarczenia wydrukowanych zdjęć, te powinny mieć jednakowy format, tj. 15×21 i posiadać wspólną tematykę. Ta sama zasada dotyczy zdjęć przesłanych drogę mailową.

Komisja konkursowa, która oceniać będzie prace po 20 stycznia 2016 r. weźmie pod uwagę: estetykę, jakość zdjęć, treść i pomysłowość ujęcia oraz spójność tematyczną zdjęć. Na prace organizator czeka do 20.I.2016 r (środa).

W przypadku dostarczenia wydrukowanych prac, te należy przynieść bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew do dnia 20.I. 2016 r. (.środa) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fotograficzny – świetlica”.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego – www.powiatsochaczew.pl, w świetlicy szkolnej ZS CKP oraz na stronie internetowej szkoły-www.80-sochaczew.pl.

Jak co roku zwycięzcom nagrody w konkursie ufunduje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W tym roku w jego organizację włącza się też Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu.

Koordynatorem konkursu z ramienia szkoły jest Ewa Chaber, z którą należy się kontaktować pod nr. tel. 663-762-460.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie