Uczniowie Garbolewskiego wśród najlepszych na Mazowszu

Ministerialne stypendia dla wyróżniających się uczniów

27 listopada o godzinie 11:00 w auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych 270 uczniów z rejonu warszawskiego, a blisko 500 z Mazowsza znaleźli się uczniowie ZS CKP – Patrycja Grochowska z klasy 3b liceum i Miłosz Fiołek z klasy 3c technikum ZS CKP w Sochaczewie.

W gali uczestniczyli Dorota Skrzypek oraz Krzysztof Wiśniewski – mazowieccy wicekuratorzy, z rąk których wyróżnieni uczestnicy odbierali nagrodę za cały rok ciężkiej pracy. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskujący przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniom wykazującym szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, z której osiągają najwyższe wyniki, przy czym w pozostałych dziedzinach wiedzy muszą posiadać co najmniej wyniki dobre (art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005 nr 106, poz. 890).

Serdecznie gratulujemy naszym tegorocznym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.

M. Sz.

.