Uczniowie LO im. F. Chopina na konferencji „New Europe: what shape willi take?”

W piątek 8 czerwca 2018 r. uczniowie LO im. F. Chopina w Sochaczewie pod opieką Katarzyny Bombrych i Jolanty Wojciechowskiej wzięli udział w konferencji pt.  „New Europe: what shape willi take?”, czyli „Nowa Europa: Jaki przybierze kształt”, która odbyła się w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Konferencję zorganizowała prof. dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego i Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).

Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat: jak możemy uczynić Europę bardziej włączającą, bezpieczną i globalnie odpowiedzialną. W debacie wzięli udział wybitni eksperci, członkowie Parlamentu Europejskiego, badacze, przedstawiciele biznesu. Podzielili się z nami swoją wiedzą i osobistymi refleksjami dotyczącymi przyszłości Europy. Specjalną uwagę zwrócono na kwestię Bałkanów Zachodnich jako testowi spójności Unii Europejskiej w trudnym geopolitycznie regionie i jej gotowości do rozszerzenia przy zachowaniu niezbywalnych wartości europejskich.

W konferencji wzięli udział: prof. Maria João Rodrigues, wiceprzewodnicząca Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, prof. dr hab. Jerzy Hausner, były Minister Gospodarki Polski, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, dr Rem Koerteweg, Clingendael Research, Rüdiger Noll, sekretarz wykonawczy Oikosnet Europa oraz prof. Gesine Schwan, była rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Maciej Popowski, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (DG NEAR) Komisji Europejskiej, Vessela Tchernerova, zastępczyni dyrektora ECFR i szefowa Sofijskiego Biura ECFR, Hedvig Morvai, dyrektorka wykonawcza European Fund for Balkans oraz Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Ideą konferencji było poruszenie najważniejszych spraw w Unii Europejskiej, która znalazła się na historycznym zakręcie. Na koniec konferencji uczestnicy zadawali pytania, na które chętnie odpowiadali uczestniczący w debacie specjaliści. Konferencja odbywała się w języku angielskim, co jest dla nas szczególnie cenne, bo mogliśmy również doskonalić nasze umiejętności językowe.

Takie wyjazdy wiele nas uczą oraz przybliżają nam obecną sytuację polityczną w Unii Europejskiej.

Natalia Sołdaczuk